Dress code určuje styl a naladění dané události. Nejčastěji se setkáme se smart casual dress code a business dress code.